BLOGINI

  • Kalle Virtanen

Tavoitteiden toteutumista pitää pystyä mittaamaan


Hämeenlinnan kaupungin strategian keskeiset painotukset ovat olleet pian päättyvällä valtuustokaudella elinvoimainen asumiskaupunki, resurssiviisas kaupunki ja hyvinvointia edistävä kaupunki.


Huhtikuussa valittavat uudet valtuutetut pääsevät ensi töikseen linjaamaan, mihin tavoitteisiin kaupunki pyrkii seuraavalla valtuustokaudella. Meidän kaikkien kuntavaaleissa ehdokkaiksi suostuneiden on syytä pohtia, millaisia ajatuksia nykyinen strategia meissä nostattaa. Erityisesti meidän pitää arvioida, kuinka hyvin strategia on toteutumassa.


Lähtökohta henkilökohtaiselle arvioinnille pitäisi löytyä kaupungin tarkastuslautakunnan vuosittaisesta arviointikertomuksesta, mutta valitettavan monessa kohtaa lautakunta joutuu toteamaan arvioinnin mahdottomaksi puuttuvan tai väärin asetetun mittarin vuoksi.

Jotta strategisesti asetettuihin tavoitteisiin päästään, kaupungin pitää asettaa mittarit ja tavoitteet valtakunnallisesti asetettujen sekä seurattujen tavoitteiden mukaisesti.


Hämeenlinnan kaupungilla, virkamiehillä ja päättäjillä pitää olla yhdenmukainen kuva mitattavista asioista ja mittausperusteista, jotta kaupungilla on realistinen mahdollisuus päästä asetettuihin tavoitteisiin.

8 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Työllisten määrä pitää saada kasvuun

Hämeenlinnassa on 67 700 asukasta. Heistä työllisiä on 28 000. Työllisten osuus kaikista asukkaista on vain 41 prosenttia. Vuodesta 2011 työllisten määrä on supistunut yli tuhannella henkilöllä. Hämee